Vivat wewnętrzni Promotorzy dobrych praktyk w zespole

Zakończyliśmy kolejny projekt przygotowujący grupę Promotorów rozwoju kompetencji w firmie. Tym razem wewnętrzna ekipa zajęła się kontynuacją działań na rzecz Współpracy i Integracji w zespole, który podzielony został konfliktem.
Główny program poprawy współpracy i wyjścia z kryzysu trwał w paru etapach 3 miesiące.
Pomysł pozostawienia w firmie kontynuatorów podtrzymujących dobre praktyki we współpracy był wnioskiem i inspiracją pracy nad przywróceniem zaufania w zespole.
Kontynuacja działań sprzyjających realizacji celów przez wybranych członków zespołu w każdym przypadku jest korzystna dla efektów projektu. Jednak w sytuacji tego zespołu możemy z przekonaniem przyznać, że działania zespołu Promotorów nadały sens projektowi i ocaliły szansę na realizację zakładanych celów. Bez ich udziału i kontynuacji projektu integracja podzielonego i zantagonizowanego zespołu byłaby niemożliwa!