SZKOLENIA - TRENINGI - WARSZTATY​

TEMATYKA

Po wielu latach prowadzenia standardowych treningów grupowych uznaliśmy potrzebę i zasadność pracy z zespołami na poziomie meta-kompetencji. Metoda polega na rozwoju systemowych dyspozycji człowieka, a poprzez nie poszczególnych kompetencji. Przykładem jest Innowacyjność osobista rozumiana jako zwinność mentalną i emocjonalną dającą umiejętność twórczego wykorzystania dostępnych zasobów. W perspektywie organizacji innowacje mogą dotyczyć aktualnych procesów i produktów firmowych, aranżacji przestrzeni do pracy, procedur zarządzania i  relacji między ludźmi. Podobnie w planie osobistym Innowacyjność osobista zdaje się być warunkiem nie tylko rozwoju, ale i przetrwania, przekraczanie nawyków stereotypowego myślenia i działania, radzenia sobie ze zmianami, presją, frustracją, wieloznacznością informacji i sytuacji.

Poza Innowacyjnością osobistą celem projektów jest wspieranie Samodzielności i Zaangażowania ludzi w zespołach. Zachęcamy naszych klientów do przejęcia odpowiedzialności za środowisko pracy i relacje zawodowe.

Dążymy do pozostawiania w firmie Promotorów dobrych praktyk wypracowanych w programach rozwojowych. Członkowie zespołów, mogący wywierać wpływ nieformalny,  dobrowolnie podejmują się inicjowania, wspierania i koordynowania działań na rzecz np. przywrócenia zaufania we współpracy po kryzysie wynikającym z konfliktu między pracownikami.

Uczymy Zadawania pytań w kierowaniu ludźmi.

AGENDA

Projekt zazwyczaj składa się z kilku etapów rozciągniętych w czasie ok. 3 miesięcy. Trening interwałowy daje możliwość planowania i weryfikacji realizacji Planów Działania (Action Plan)

Etap I – przygotowanie

  • Konsultacje z uczestnikami projektu dla określenia elementów rozwojowych. Efektem jest też opracowanie ankiety klimatu organizacyjnego oraz zestawu KPI (Key Performance Indicators).
  • Ankieta online badająca klimat organizacyjny.
  • Określenie KPI czyli mierników sukcesu projektu wraz z pomiarem początkowym.

Etap II – praca warsztatowa

  • Dwudniowy warsztat. Podczas warsztatu prezentowane są wyniki rozmów, badania online oraz opracowywane są Action Plans przez każdego uczestnika.

Etap III

  • Telekonferencja – 2 godzinna. Zasadniczym celem telekonferencji realizowanej w formie webinarium jest przegląd stanu realizacji Action Planów. Podczas konferencji wyłaniane są wstępne kandydatury Promotorów projektu.

Etap IV

  • Jednodniowy warsztat w specyficznym obszarze i poświęcony finalnym wnioskom

Etap V

  • Jednodniowy warsztat dla Promotorów
  • Mentoring dla Promotorów

Etap VI

  • Pomiar KPI i ankieta online