Poszerzanie umysłu-
Rozwój wertykalny

….Budujcie Arkę przed  potopem….(J. Kaczmarski)

Od pewnego czasu pracujemy na meta-poziomie rozwoju kompetencji, raczej w  systemowym podejściu, niż nad kolejnymi działaniami w obszarze poszczególnych umiejętności.  Finalizujemy w lutym przegotowanie projektu Rozwój Wertykalny.

 Obserwując zarówno ludzi w naszym środowisku psychologów i trenerów, jak i naszych klientów widzimy, że duże kroki rozwojowe są wymuszane przez zdarzenia losowe. Kataklizmy  naturalne, kryzysy ekonomiczne i osobiste katastrofy stają się katalizatorami zmiany. Wręcz uważa się, że bez otarcia się o śmierć lub przynajmniej bankructwo nie jesteśmy w stanie opuścić bezpiecznej przystani obecnego poziomu rozwojowego. Niektórzy pozostaną na nim do owej przewidywanej z lękiem śmierci (naturalnej, politycznej lub biznesowej).

A może by tak inaczej… póki okoliczności dostatku i bezpieczeństwa sprzyjają inwestycji w zmianę nie tyle poziomu kompetencji, ale systemu myślenia, rozumienia rzeczywistości, nadawania znaczenia swojemu doświadczeniu.

Poniżej link do prezentacji Rozwoju Wertykalnego, na czasy (s)pokoju, zanim przyjdzie trzęsienie ziemi czy inny dramat osobisty:

 www.umysl.eu