MENTOR-COACHING INDYWIDUALNY
List do klienta

Drogi Kliencie,

Oto kilka zdań nieformalnego opisu programu. Przyjmij to jako zaproszenie do spotkania…

Mentor-coaching to rozmowa, propozycja zatrzymania się, przemyślenia i nazwania tego, co ważne dla oczekiwanej przez ciebie zmiany. Coach podąża za klientem, tylko zadając pytania, czasem dzieli się spostrzeżeniami, wrażeniami, refleksjami. Ty masz okazję, by szukać, odtworzyć drogi do posiadanych już zasobów lub odkryć nowe. Mentor bardziej aktywnie, niż coach proponuje, inicjuje zadania i ćwiczenia, prowokuje, stawia wyzwania i przekazuje informacje zwrotne. Połączenie obydwu funkcji zdaje się optymalne, by wspierać twój proces rozwoju.

To zaproszenie w podróż, która ma być dla ciebie przygodą, rozpoczętą z ciekawością, kontynuowaną z pasją odkrywania i jeśli się zdarzą, z wytrwałością pokonywania trudności.

Na tej wyprawie nauczysz się nowych, rozwiniesz inne umiejętności, może zmienisz utrwalone nawyki, wzmocnisz siebie.  

Ty wybierasz cel, tempo i drogę. Coach jest jak powóz, wehikuł do pokonywaniu zaplanowanego dystansu. Mentor siedzi na koźle obok ciebie i pilotuje woźnicę.

TWOJE POTENCJALNE KORZYŚCI

Masz szansę, by:

 • dostrzec szerszą perspektywę
 • wzmocnić koncentrację
 • przekroczyć stereotypowe myślenie i działanie
 • wyjść poza konwencje i schematy
 • odnaleźć pasja w działaniu, radość, ciekawość
 • podejść z humorem do pewnych spraw
 • odkryć, co sprawia radość w pracy z ludźmi i w realizacji zadań

Ta zwinność mentalna i emocjonalna ma tobie pomóc wykorzystaniu dostępnych zasobów i ułatwić twoją pracę. Jednocześnie może zmniejszyć nakłady osiągania zakładanych celów i koszty psychiczny (efekt zmęczenia, napięcia, negatywne emocje i stres) wynikające z konfliktów i frustracji.

 REZULTATY DLA ZESPOŁU

Twoja osobista transformacja, może przyczynić się do lepszego kierowania ludźmi w zespole,

wspierania ich samodzielność i rozwoju, poprzez:

 • budowanie relacji ze współpracownikami opartych o zaufanie odpowiedzialność
 • odważne wchodzenie w kontakt z pracownikami, również w sytuacjach konfliktowych
 • zachęcanie ludzi do dokonywania zmian i innowacji  w realizacji zadań
 • wzrost umiejętności i chęci udzielania pracownikom informacji zwrotnej
 • dzielenie się z podwładnymi własnym doświadczeniem

 

REALIZACJA

Najczęściej indywidualne sesje mentor-coachingu odbywają się raz w tygodniu, trwają przez 1,5 h. Proces rozwoju trwa zwykle ok. 3-6 miesięcy. W tych ramach czasowych odbywa się 12-24 sesji. Struktura sesji oparta jest o Kompetencje ICF (International Coach Federation), a realizacja uwzględnia zasady Kodeksu Etycznego ICF

Do zobaczenia

pcc