Asertywność Transakcje-Czyli w Co Grają Ludzie i Po Co?

Ten warsztat jest dla Ciebie, jeśli chcesz:

  • ograniczyć zachowania destruktywne wynikające z uległości i agresji
  • wziąć większą odpowiedzialność za swoje decyzje i czuć mobilizację do działania
  • stanowczo i autentycznie wyrażać własne uczucia, opinie i potrzeby
  • egzekwować swoje prawa, stawiając granice, broniąc się przed atakiem, czy manipulacją
  • odmawiać z intencją utrzymania współpracy i dobrych relacji opartych o wzajemny szacunek