Profesjonalna Prezentacja

Ten warsztat jest dla Ciebie, jeśli szukasz możliwości nauczenia się:

  • przygotowania i przeprowadzenia prezentacji w profesjonalny sposób 
  • efektywnego przekazu informacji w wystąpieniach publicznych
  • realizacji spotkania zgodnie z przygotowaną agendą i z uwzględnieniem potrzeb uczestników
  • swobodnego korzystania z narzędzi i pomocy audiowizualnych
  • zainteresowania słuchaczy swoją prezentacją, nawet jeżeli okazują opór czy zniechęcenie