Przekraczanie Stereotypów we Współpracy Zespołowej

Ten warsztat jest dla Ciebie, jeśli chcesz:

  • zobaczyć konsekwencje postaw biernych i nacechowanych stereotypowym myśleniem w zespole.
  • uzyskać świadomość swojego potencjału we współpracy zespołowej i realizacji zmian zachodzących w firmie
  • wyeliminować zachowania schematyczne i stereotypowe w sytuacjach wymagających  proaktywnego dostosowana do sytuacji
  • rozwinąć umiejętności wzajemnego inspirowania, rozwiązywania konfliktów, łagodzenia stresu i zniechęcenia w zespole
  • budować zaufanie we współpracy: spójność deklaracji i działań, lojalność, zaangażowanie