Przywództwo Sytuacyjne i Transformacyjne

Ten warsztat jest dla Ciebie, jeśli szukasz odpowiedzi na pytania:

  • Jak  dostosować metody zarządzania zespołem do aktualnych potrzeb i możliwości podwładnych?
  • Jak pogodzić efektywną realizację zadań i kontrolę menedżerską z transformacyjnym zarządzaniem?
  • Jak  przygotować zespół do zmiany, przekraczając stereotyp doraźnego rozumienia sytuacji i działania?
  • Jak wprowadzać zmiany w sposób pobudzający zaangażowanie pracowników?
  • Jak zachęcać ludzi do przezwyciężania przeszkód w realizacji nowej strategii?