Skuteczne Motywowanie

Ten warsztat jest dla Ciebie, jeśli chcesz zyskać:

  • Świadomość potrzeb, których zaspokajanie kieruje wyborami i decyzjami
  • Wiedzę o hierarchii wartości i motywach działania ludzi 
  • Optymalne dopasowanie motywatorów do różnorodnych systemów wartości  prezentowanych w zespole
  • Skuteczność mobilizowania współpracowników do celowego funkcjonowania w zespole
  • Umiejętność reorganizowania sytuacji dla maksymalnej mobilizacji pojawiającymi się wyzwaniami