Współpraca w Środowisku Międzykulturowym

Ten warsztat jest dla Ciebie, jeśli interesuje Cię :

  • Zwiększenia wiedzy o kulturach i różnicach kulturowych, rozumienia perspektywy innej kultury
  • Redukcja konfliktów z zespole wynikających z niezrozumienia, czy braku akceptacji zachowań, które są uwarunkowane kulturowo (postawy i nastawienia) 
  • Rozwój uniwersalnych kompetencji komunikowania się i współpracy  (Umiejętności z tego zakresu wymaga każdy zespół, a wielokulturowy szczególnie, gdyż ten czasem ulega pokusie usprawiedliwiania braków kompetencji różnicami kulturowymi)