Zarządzanie Czasem

Ten warsztat jest dla Ciebie, jeśli Twoim celem jest:

  • Świadomość aktualnie stosowanych sposobów dystrybucji czasu
  • Praktyczne zastosowanie świadomych metod zarządzania swoim czasem, organizacji pracy własnej i zespołu 
  • Planowanie dystrybucji czasu, dobór priorytetów, ustalanie hierarchii zadań i eliminacja złodziei czasu
  • tworzenie alternatywnych planów, metody radzenia sobie z zakłóceniami w trybie pracy, nie branymi pod uwagę w klasycznym planowaniu, gdyż są pozornie nieprzewidywalne
  • zapobieganie negatywnym konsekwencjom stresu wynikających z presji czasu