Uważność na Trudne Czasy

​Ten warsztat jest dla Ciebie, jeśli potrzebujesz obecności Tu i Teraz, uważności i włączania ciekawości wobec aktualnego doświadczenia, nawet gdyby było ono trudne. Jeśli chcesz dystansować się z humorem rozbrajającym napięcie i dostrzegać korzyści w sytuacjach z pozoru złych.

oraz jeśli szukasz odpowiedzi na pytania:

  • Jak uzyskać pozytywne nastawienie do sytuacji codziennych i kryzysowych, by efektywne działać w różnorodnych okolicznościach?
  • Jak dostrzec humorystyczne aspekty zwykłych zdarzeń. Docenić śmiech i autoironię wzmacniające uważność?
  • Jak włączyć  ciekawość zamiast protestu wobec trudności?