Start
O firmie
Coaching
Szkolenia
Wydarzenia
Kontakt
english version

Szkolenia

Metody

Trening partycypacyjny

Prowadzę szkolenia, w których uczestnicy rozwijają umiejętności, wiedzę i zmieniają podstawy poprzez działanie i doświadczenie we współpracy w zespole. ​

Metodologię szkolenia opieram  się na założeniach:

  • Przegotowanie szkolenia zgodnie z przeprowadzoną Analizą Potrzeb Treningowych.
  • Forma szkolenia oraz dobrane metody szkoleniowe umożliwiające efektywny proces uczenia się i rozwoju kompetencji.
  • Określenie dalszych potrzeb szkoleniowych

W trakcie sesji szkoleniowych tworzymy  atmosferę otwartej dyskusji, co umożliwia uczestnikom dokonanie oceny skuteczności ich działań, a w konsekwencji określenie obszarów i potrzeb rozwojowych. W trakcie szkolenia uczestnicy mają okazję przećwiczyć nowe umiejętności korzystając z zasobów zespołowych. Treningowa praca w parach i podgrupach, gry symulacyjne i dyskusje plenarne są rejestrowane kamerą video. Materiał filmowy jest analizowany na forum grupy, stanowiąc podstawę informacji zwrotnej  dla uczestników. Rejestracja działań szkoleniowych na Arkuszu Praktyki Poszkoleniowej daje możliwość stosowania nabywanych umiejętności w codziennej pracy w firmie.

Trening w terenie (Outdoor)

  • Stosujemy także niekonwencjonalne metody szkoleniowe łączące aktywny udział intelektualny, emocjonalny i fizyczny w interakcji ze współuczestnikami.
  • Programy terenowe, będące elementem szkolenia, symbolicznie reprezentują środowisko firmy: wyzwania, zależności na poziomie zadaniowym oraz w relacjach pomiędzy poszczególnymi osobami i zespołami. Wspólne działanie w terenie uwalnia spontaniczne reakcje, ukazuje preferencje i predyspozycje do przyjmowania określnych ról i postaw.
  • Drugi etap TwT ma charakter tradycyjnej sesji warsztatowej "pod dachem". Tutaj następuje analiza aktywnego doświadczenia z terenu w oparciu o materiały filmowe z sesji zadaniowej i aplikacja wniosków na realia zawodowe organizacji.

Tematy

autorskie

standardowe