Start
O firmie
Coaching
Szkolenia
Wydarzenia
Kontakt
english version

Akademia Coachingu Biznesowego

Cel:

Studium Akademia Coachingu Biznesowego przygotowuje do prowadzenia zarówno coachingu zarządczego (executive), menedżerskiego oraz osobistego.
Podczas Studium uczestnicy zdobywają doświadczenie coachingowe – prowadzą sesje coachingu pod okiem wykładowców oraz opiekuna merytorycznego Kursu.                                                                                                                                  Studium pozwala zdobyć umiejętności zgodne ze standardami międzynarodowych instytucji akredytujących coachów, dzięki czemu słuchacze Studium mają szansę na akredytację na poziomie ACC ICF –
ścieżka Portfolio (108h zajęć w tym 84h prowadzone przez coachów ICF – znaczący procent zajęć praktycznych).
Zajęcia są kierowane do osób chcących pracować i rozwijać się jako coach, ze szczególnym uwzględnieniem coachingu biznesowego. Akademia jest też dla wszystkich, którzy są zainteresowani wprowadzaniem kultury coachingowej w swoich organizacjach. Przygotowanie specjalistów w zakresie prowadzenia coachingu, zgodnie z Kluczowymi Kompetencjami Coacha i Kodeksem Etycznym International Coach Federation. Przygotowanie w sposób praktyczny specjalistów, którzy zdobędą podstawową wiedzę konieczną do planowania, organizowania i przeprowadzenia sesji coachingowych.

Opiekun merytoryczny:

Piotr Ławacz – psycholog, akredytowany coach ICF, specjalista w zakresie prowadzenia treningów indywidualnych i grupowych m.in. dla kadry menedżerskiej. Trener biznesu
i konsultant. Zrealizował ponad 500 godzin kwalifikowanego coachingu indywidualnego i grupowego. Prowadzi własną Pracownię Coachingu i Rozwoju. Od 1993 roku jest trenerem
biznesu, przeprowadził ponad 1800 dni szkoleniowych.

Program szkolenia:

1. Podstawy coachingu / Coaching w działaniach organizacji
2. Kompetencje, umiejętności, narzędzia komunikacyjne w procesie coachingu
3. Sesja coachingu – serce procesu zmiany
4. Kompetencje ICF: Budowanie zaufania / Obecnośd coachingowa
5. Kompetencje ICF: Aktywne słuchanie / Umiejętnośd zadawania pytao
6. Kompetencje ICF: Bezpośrednia komunikacja / Budowanie świadomości
7. Kompetencje ICF: Projektowanie działao / Planowanie i wytyczanie celów / Zarządzanie postępami i zaangażowaniem
8. Organizacja i zarządzanie procesem coachingu biznesowego / Praca ze sponsorem
9. Rozwój coacha – mentoring, interwizja, superwizja
10. Sesja egzaminacyjna

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone w formie warsztatu z dużym udziałem uczestników. Prowadzący będą prezentować wiedzę w formie wykładu interaktywnego, a następnie demonstrować i modelować praktyczne zastosowanie poszczególnych narządzi coachingowych w formie sesji coachingu, dotyczących omawianego obszaru kompetencji. Podczas zajęć dominować będą aktywizujące metody pracy grupy i ćwiczenia, warsztat oraz mini sesje coachingowe prowadzone m.in..przez uczestników pod superwizją wykładowców. Pomiędzy zjazdami będzie możliwośd odbywania konsultacji z opiekunem merytorycznym Kursu. Zajęcia – pod względem merytorycznym – będą prowadzone zgodnie z Kluczowymi Kompetencjami Coacha i Kodeksem Etycznym International Coach Federation, tak aby zwiększyć szanse uczestników na uzyskanie akredytacji coacha ICF – największej, międzynarodowej organizacji coachingowej.

Informacje organizacyjne:
Pierwszy zjazd: 25 września 2015 Zakooczenie Studium: egzamin – luty 2016
Koszt: zgłoszenia do 28 sierpnia 2015 – 6000 zł netto + 23% VAT = 7380 zł brutto/osoba
zgłoszenia po 28 sierpnia 2015 – 6300 zł netto + 23% VAT = 7749 zł brutto/osoba
Kontakt: Sabina Szuta tel. 058-32 33 243 e-mail: sabina.szuta@arp.gda.pl
Informacje na stronie www.szkolenia.arp.gda.pl; FB:W przestrzeni rozwoju ARP

Certyfikat:

Uczestnicy otrzymują dyplom ukooczenia Akademii z wyszczególnieniem Kluczowych Kompetencji Coacha ICF, uprawniający ich do wystąpienia do ICF o uznanie godzin szkoleniowych niezbędnych w procesie akredytacji na poziomie  Associated Certified Coach (ACC).

Eksperci:
Piotr Ławacz – coach, psycholog, trener biznesu, Lider ICF Trójmiasto, ACC ICF;
Beata Gralińska – coach, psycholog, trener biznesu, PCC ICF;
Agnieszka Grys – coach metody CoachWise™, menadżerka, członek zarządu ICF Polska, PCC ICF;
Inga Bielińska – coach kreatywności i grup, trener biznesu, Wiceprezes Zarządu ICF Polska, ACC ICF;
Monika Zubrzycka-Nowak – coach, terapeuta, członek Zarządu i Komisji Akredytacyjnej Izby Coachingu;
Katarzyna Rybczyńska – coach i superwizor coachingu akredytowany przez Izbę Coachingu, trener zarządzania, wykładowca;
Jarosław Łojewski – certyfikowany coach CoachWise™, coach biznesu, doradca, trener, ACC ICF
Ewa Bareła – coach, mentor, konsultant kariery, facylitator, trener biznesu, wykładowca, ACC ICF