Metafora wspinaczki

Prowadzenie przez podążanie za…

  • Coaching pomaga pokonać trudności i otwiera drogę na szczyt
  • Coach  asekuruje i wspiera wspinającego się na szczyt realizacji swojego potencjału.
  • Coach podążając za klientem prowadzi go do pożądanego celu, oświetla drogę, zachęca i ostrzega.
  • Coach przede wszystkim pyta:

                 o plan wspinaczki, charakterystykę szczytu, wyposażenie i sprzęt,
                 o technikę pokonywania ściany,

pyta: po co się wspinasz…? 

Coaching - niegdyś synonim treningu sportowego, podnoszenia poziomu formy i osiągnięć zawodników, obecnie jest też metodą indywidualnego rozwoju kompetencji zawodowych i osobistych. Metafora wysokogórskiej wyprawy zatacza szerszy krąg obejmując inne dyscypliny sportu, ze szczególnym uwzględnieniem sportu wyczynowego, jakim jest praca w wolnorynkowych firmach i życie osobiste w tym ciekawym świecie. 

        Pragnienia, potrzeby, wyzwania, mierniki postępu, cele.