Start
O firmie
Coaching
Szkolenia
Wydarzenia
Kontakt
english version

Przykładowe metody pracy

  • Zadawanie pytań
  • Przekaz informacji zwrotnej 
  • Zawarcie kontraktu na mn. Przyjęcie odpowiedzialności przez klienta za rezultaty programu
  • Ćwiczenia
  • Eksperymenty
  • Analiza doświadczenia
  • Stawianie wyzwań
  • Prowokacja
  • Wizualizacja 
  • Praca z metaforą, ruchem, rysunkiem

oraz

Superwizja- towarzyszę klientowi w jego działaniach zawodowych, np. obserwuję rozmowę oceniającą lud delegowania zadań pracownikowi, by przekazać klientowi informacje zwrotną o poziomie prezentowanych kompetencji.