Start
O firmie
Coaching
Szkolenia
Wydarzenia
Kontakt
english version

Coaching

Coaching indywidualny czyli rozwój kompetencji poprzez zadawanie pytań i przekaz informacji zwrotnej. 

Spotykam się z klientem na rozmowę indywidualną na podstawie kontraktu, który określa zasady przebiegu procesu dedykowanego maksymalizacji potencjału klienta. 

Struktura sesji oparta jest o Kompetencje ICF,  a realizacja uwzględnia zasady Kodeksu Etycznego ICF

Oceniamy  aktualny poziom rozwoju kompetencji, określamy  wskaźniki profilu docelowego oraz działania wspierające rozwój i pożądaną zmianę. Planujemy kierunki i kolejne etapy rozwoju kompetencji. Świętujemy sukcesy

Przykładowe metody pracy →

KORZYŚCI UCZESTNIKA

  • Trening pod okiem coacha daje możliwość podwyższenia poziomu kompetencji i efektywności realizacji zadań, na poziomie indywidualnym i możliwości oddziaływania na zespół czy całą organizację.
  • W procesie coachingu rozwija się świadomość i buduje odpowiedzialność za własny rozwój i poziom osiągnięć u podopiecznego
  • Coaching doskonali umiejętności lub pomaga w uzyskaniu dostępu do już posiadanych możliwości.
  • Kształtuje postawy
  • Oddziałuje na obszar mocy osobistej, ugruntowując w nim dostępność kompetencji
  • Umożliwia realizację istniejącego potencjału osoby i zespołu, uczy sposobów osiągania celów. 

Coaching w metaforze wspinaczki wysokogórskiej

Coaching kompetencji życiowych -LFT

Country Coaching